7.01.03

Velour Kaki
Scudiero Kaki

G Fitting

Removable Insole

Sizes 35 to 42

Extra Flexible

More SNEAKERS